Școala Gimnazială „Victor Ion Popa”

Localitatea Ivești, județul Galați

Context

Scoala Gimnazială ”Victor Ion Popa” din Ivești, județul Galați, este o instituție în care pot învăța toți cei care doresc, inclusiv cei ce lucrează în ea.

Reprezentanții școlii pun accentul pe crearea unui climat intercultural în școală și comunitate, îmbunătățirea frecvenței și a rezultatelor școlare ale elevilor, înlăturarea abandonului școlar și stimularea construirii unei identități a romilor.

Proiectele implementate au fost de incluziune și prevenire a abandonului școlar pentru a oferi șanse egale și acces la educație tuturor copiilor, indiferent de etnie și mediul de proveniență.

De asemenea școala derulează programe de tip „A doua șansă” și „Educație remedială”, pentru a se asigura că membrii comunității nu rămân în urmă.

Așa cum spune și viziunea școlii, viitorul fiecărui membru din comunitate trece pe acolo, iar „O școală mai bună înseamnă o comunitate prosperă.”.

 

Școala crede cu tărie în educația prin digitalizare, acesta fiind și motivul participării în programul „Școala din valiză”, tehnologia reprezentând un punct de întâlnire cu noua generație de elevi.

Cele 30 de tablete și rețeaua de internet sunt un real ajutor pentru desfășurarea orelor cât mai interactiv și atractiv pentru elevi. Școala fiind intr-o comunitate defavorizată, elevii nu beneficiază de sprijin financiar din partea familiei, având la dispoziție doar o parte resursele necesare pentru a-și dezvolta și exersa competențele digitale.

Număr de cadre didactice: 26
Director: Diana-Livia Barbu
Date de contact: 0236/866.922, scoala3_ivesti@yahoo.com,

Școala Gimnazială „Victor Ion Popa”