Școala Gimnazială ,,Vasile Mitru”

Str Alexandru cel Bun nr.1, Tasca, Neamt

Context

Comuna Taşca este situată pe drumul naţional DN 12, la 6 kilometri de oraşul Bicaz, de-a lungul râului cu acelaşi nume, având o populaţie de 2.715 locuitori.

Școala primește feedback constant de la elevi, părinți și comunități locale și pune accent pe asigurarea egalității șanselor la educație pentru toți elevii.

Printre obiectivele școlii se numără implicarea comunității locale pentru a asigura elevilor condiţii optime de învăţare și pentru a-i sprijini să dezvolte competențe eficiente de comunicare.

O importanță majoră în educarea elevilor este acordată formării unor valori precum spiritul de iniţiativă, capacitatea de asumare a răspunderii şi respectarea legilor.

Școala a derulat până în prezent multiple proiecte, printre care proiectul european „Say NO to the violence and discrimination by games”, proiectul eTwinning, „ECO-ȘCOALA” și proiectul educațional „5 octombrie 2019- Ziua Internațională a Educației”.

Cadrele didactice sunt mereu deschise spre perfecționare, iar dobândirea competențelor digitale se află pe agenda priorităților instituției, astfel încât lecțiile să devină mai interactive și atractive pentru elevi.

Județ: Neamț
Localitate: Comuna Tașca
Număr de elevi: 120
Număr de cadre didactice: 15
Director: Gabriela Son Birsan
Date de contact: 0233/255.009

Școala Gimnazială ,,Vasile Mitru”