Școala Gimnazială „Prof. Ioan Dănilă”

Strada Posada 82, Ghermănești, județul Vaslui

Context

Școala Gimnazială Prof. Ioan Dănilă este situată în comuna Drânceni din județul Vaslui, aproape de granița cu Republica Moldova. Printre principalele obiective ale școlii se numără dezvoltarea dimensiunii europene a activităților școlare și extrașcolare. Conducerea școlii și profesorii se implică împreună în acest proces prin multiplicarea programelor și proiectelor educative de cooperare internațională.

Una dintre prioritățile școlii este combaterea fenomenului absenteismului și a abandonului școlar. Școala își canalizează atenția pe elevi și bunăstarea lor. Este promovată egalitatea de șanse și toți elevii, indiferent de mediul din care provin, sunt primiți cu iubire, apreciați pentru fiecare efort și încurajați să meargă la școală în fiecare zi.

Școala pune foarte mare preț pe extinderea parteneriatelor cu instituțiile din comunitate și cu organizațiile de educație și cultură din țară, iar cadrele didactice participă adesea la programe de formare și schimburi de experiență.

Toate cadrele didactice sunt foarte implicate în procesul dezvoltare a competențelor digitale, atât ale lor, cât și ale elevilor, fiind conștiente că acestea sunt esențiale în educație.

Județ: Vaslui
Localitate: Drânceni
Număr de elevi: 289
Număr de cadre didactice: 28
Director: Adrian Prodea
Date de contact: 0235/482.049