Școala Gimnazială Poieni

Localitatea Poieni, județul Cluj

Context

Școala include următoarele structuri:

Școala Gimnazială Poieni împreună cu structurile Școala Gimnazială „Aurel Munteanu” din Valea Drăganului, Școala Primară din Bologa și Școala Primară din Morlaca, oferă educație pentru aproximativ 245 de elevi din ciclul primar și gimnazial.

Viziunea Școlii Gimnaziale Poieni este aceea de a oferi egalitate de șanse în educație tuturor copiilor. De aceea, de-a lungul anilor, au fost implementate mai multe proiecte, dintre care cel mai recent este proiectul POCU „Școala pentru toți – acces la educație de calitate pentru preșcolari, școlari și cadre didactice din Regiunea Nord-Vest”.

Programul „Școala din valiză” a permis implementarea primului proiect de educație digitală la nivelul școlii. Dotarea școlii cu tablete pentru elevi, laptopuri și un videoproiector era deja necesară și a fost accentuată de pandemie.

În școala există 77 de elevi care nu au internet acasă și nu dețin un dispozitiv propriu, aflându-se astfel în imposibilitatea de a beneficia de educație online. Programul a facilitat accesul tuturor copiilor la educația digitalizată, iar dotarea școlii cu valiza digitală a contribuit semnificativ la trecerea de la educația tradițională la cea digitalizată.

Județ: Cluj
Localitate: Poieni
Număr de elevi: 223
Număr de cadre didactice: 16
Director: Anca Neag
Date de contact: 0264/255.020, e-mail: scpoieni@gmail.com