Școala Gimnazială Nr.1 Sănduleni

Localitatea Sănduleni, județul Bacău

Context

Şcoala include următoarele structuri:

Școala Gimnazială Nr.1 Sănduleni, a fost implicată în perioada 2018-2020 într-un proiect de dezvoltare a infrastructurii în zonele defavorizate. Astfel, școala fost dotată cu 13 laptopuri distribuite în fiecare sală de clasă, inclusiv în școlile din structurile arondate cu scopul de a fi utilizate de cadrele didactice.

Rezultatele au fost creșterea competențelor TIC a cadrelor didactice, îmbunătățirea proiectării didactice și creșterea atractivității actului didactic în vederea diminuării absenteismului și a abandonului școlar.

Participarea școlii la programul „Școala din valiză” are ca obiective diminuarea absenteismului, încurajarea copiilor să vină la școală din plăcere și dezvoltarea competențelor digitale.

Folosirea instrumentelor digitale în cadrul orelor la diverse discipline facilitează accesul la educație incluzivă de calitate, mai ales pentru elevii care nu au acasă internet sau un dispozitiv de învățare online.

Prin participarea în program, școala oferă elevilor cunoștințe despre situații reale de viață, totodată contribuind la dezvoltarea competențelor digitale ale acestora.

Școala construiește viitorul copiilor prin iubire, respect şi responsabilitate pentru ca aceştia să devină cetăţeni ai lumii dornici de a învăţa toată viaţa.

Număr de elevi: 346
Număr de cadre didactice: 35
Director: Ramona-Mihaela Ciubotaru
Date de contact: 0234/335.021, scoalasanduleni@yahoo.com

Școala Gimnazială Nr.1 Sănduleni