Școala Gimnazială Nr. 1 Poienarii de Muscel

Comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș

Context

Școala Gimnazială Poienarii de Muscel se află în localitatea cu aceeași denumire, în județul Argeș. Cadrele didactice se preocupă constant de a identifica metode de interacțiune cu elevii. În acest sens, managementul a accesat și desfășurat proiecte de dezvoltare a abilităților digitale și de modernizare a școlii (îmbunatățirea laboratorului de informatică).

Printre proiectele implementate se numără proiectul Erasmus + „Go for IT(C)!”, în urmă căruia cinci cadre didactice au participat la un curs despre utilizarea tehnologiilor moderne și la „Dublu-click pe educație”, program care a avut drept scop refacerea cabinetului de informatică prin obținerea a 15 calculatoare.

Conducerea școlii și-a dorit să facă parte din programul „Școala din valiză” urmărind prin acesta dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice&elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional.

 

De asemenea, un alt motiv care a stat la baza accesării acestui program a fost lipsa internetului și a dispozitivelor în rândul elevilor, școala dorind astfel să participe la dezvoltarea abilităților digitale ale elevilor și pregătirea acestora pentru o piață a muncii competitivă.

Număr de elevi: 154
Număr de cadre didactice: 18
Director: Ionuț Burhan
Date de contact: tel: 0248/546.636 /email:

Școala Gimnazială Nr. 1 Poienarii De Muscel