Școala Gimnazială Domnița

Comuna Domnița, județul Iași

Context

Una dintre prioritățile școlii este să deservească întreaga comunitate și să îi implice pe membrii acesteia în procesul educațional.

Datorită acestei motivații, școala este implicată ca partener al World Vision în proiectul european „Comunități implicate, educație de calitate”, un proiect care își propune să implice comunitatea în educația copiilor, pentru ca aceștia să poată beneficia de o educație de calitate atât la școală cât și în afara ei.

Cadrele didactice se implică în proiecte educaționale pentru a susține permanent nevoile elevilor.

Dezvoltarea competențelor digitale este o nevoie apărută relativ recent, însă care se acceantuează tot mai mult în fiecare an.

Școala a devenit parteneră în programul „Școala din valiză” pentru a le oferi profesorilor pregătirea și instrumentele necesare introducerii tehnologiei în predare, dar și de a le da șansa elevilor de a accesa educația digitală.

Număr de elevi: 520
Număr de cadre didactice: 42
Director: Rodica Rusu
Date de contact: 0232/326.233

Școala Gimnazială Domnița