Şcoala Gimnazială Dăești

Strada Calea lui Traian nr.40 comuna Dăești, Vâlcea, România

Context

Școala Gimnazială Dăești mai are în subordine următoarele structuri:

Școala Gimnazială Dăești se află în comuna Popești, în centrul județului Vâlcea, la poalele Munților Căpățânii.

Are arondate patru substructuri: trei grădinițe la (Urși, Popești și Dăești) și o școală cu clasele I-VIII, la Urși.

Copiii din unitățile de învățământ ale comunei provin, în proporție de 50%, din medii sociale cu nivel financiar scăzut. În mare parte, în familii lucrează doar unul dintre părinți, în alte cazuri aceștia sunt plecați la muncă în străinătate. De asemenea, există și cazul familiilor monoparentale. Toate aceste situații restricționează accesul copiilor la activități extrașcolare și instrumente educaționale care prevăd costuri suplimentare.

Începând cu anul 2008, World Vision România a derulat în comunitate programe integrate în educație, sănătate, dezvoltare economică și formare creștină și a luat parte în mod activ la dezvoltarea comunității.

Începând cu 2017, în școală se derulează proiectul „Pâine și Mâine”, în care sunt implicați 101 elevi.

Începând cu septembrie 2020, școala din Dăești a devenit parte din programul „Școala din valiză” pentru a susține cadrele didactice în a se adapta la educația digitală. În prezent fiecare elev a avut oportunitatea de a participa la lecțiile digitale create în platforma „Școala din valiză”.

Număr de elevi: 160
Număr de cadre didactice: 27
Director: Sica Șerbanâ

Date de contact: office@scoala.ro