Școala Gimnazială Crizbav

Localitatea Crizbav, județul Brașov

Context

Școala are următoarele structuri:

Şcoala Gimnazială Crizbav din județul Brașov a implementat până în prezent două proiecte europene în direcția educației incluzive, pentru prevenirea abandonului școlar, sprijinirea în învățare a elevilor cu cerințe educaționale speciale și a celor cu dificultăți de învățare/adaptare la mediul școlar.

În cadrul acestor proiecte, o parte dintre cadrele didactice ale școlii au participat la formări internaționale și au implementat activități care au inclus utilizarea tehnologiei și a platformelor și resurselor digitale.

Școala a participat, de asemenea, în patru proiecte locale, concepute și implementate de profesorii formați în cadrul „Prof21. Dezvoltarea competențelor profesorilor și managerilor școlari pentru o școală atractivă și incluzivă” (POCU 2014-2020).

În februarie 2020, școala a fost înscrisă într-un program național de dezvoltare a competențelor digitale și abilităților de viață ale elevilor.

Școala a ales să acceseze programul „Școala din valiză” pentru cei 328 de elevi care provin din medii dezavantajate, dintre care doar un procent infim au echipamente digitale, școala fiind unicul loc unde pot lua contact zilnic cu acestea.

Cadrele didactice au creat materiale și jocuri digitale pe platforma Liveworksheets, unde sunt înscriși toți elevii, în Kahoot, Quizzes, Socrative, Wordwall, Google Forms etc. Resursele au fost accesate doar de 25% dintre elevi din cauza lipsei de echipamente sau a competențelor digitale dezvoltate până în prezent.

Număr de elevi: 330
Număr de cadre didactice: 27
Director: Simona – Amalia Mesaroșiu
Date de contact: 0268/481.753, sec_crizbav@yahoo.com

Școala Gimnazială Crizbav